Công văn số 55 - PGD và số 29 Liên ngành

Công văn số 55 - PGD và số 29 Liên ngành
Phòng Giáo dục - ĐT gửi tới các trường Tiểu học, THCS công văn số 55 - PGD và số 29 Liên ngành

Công văn số 55 về kế hoạch kiểm tra cuối năm dành cho các trường Tiểu học tải về tại đây

Công văn số 29 liên ngành (Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục)  về tập huấn công tác Đội trên địa bàn dân cư tải về tại đây